Zajímá mě e - learning...
Ano (592)
Ne (453)
Nevím, co to je... (414)

Celkem hlasů: 1459


O škole

V letošním školním roce 2008 - 2009 školu navštěvuje 472 žáků a učí zde 30 pedagogů za pomoci 2 asistentů pedagoga.  Na I. stupni pracuje 13 tříd podle vzdělávacího programu Obecná škola a Školního vzdělávacího program pro základní vzdělávání Tvořivá škola, na II. stupni se v 8 třídách žáci učí podle vzdělávacího programu Základní škola a Školního vzdělávacího program pro základní vzdělávání Tvořivá škola.

    Již řadu let jsme jedním z partnerů Pedagogické fakulty UJEP v Ústí nad Labem, pro kterou zajišťujeme průběžnou, souvislou i klinickou pedagogickou praxi. Někteří naši pedagogové působí i jako externí pracovníci na PF UJEP.

    Od školního roku 2000 - 2001 se naše škola zapojila do dalšího vzdělávání učitelů realizací seminářů s názvem Vzdělávání pro 3. tisíciletí - Tvořivá škola. Semináře se uskutečňují v několika cyklech zaměřených na formy činnostního učení a jeho aplikací do hodin matematiky, českého jazyka a čtení v jednotlivých ročnících. Seminářů se zúčastňuje každým rokem mnoho učitelů nejen z Ústí nad Labem, ale i z Krupky, Teplic, Děčína a Bíliny.

    Snažíme se neustále vylepšovat podmínky pro vyučování i pro pobyt dětí ve školní družině. Ve spolupráci se Sdružením rodičů jsme provedli výstavbu dětského hřiště, dokončili jsme hernu stolního tenisu a posilovnu. Za podpory Magistrátu města Ústí nad Labem byla v prosinci 2002 zrekonstruována školní jídelna a během letních a podzimních měsíců roku 2003 byla provedena celková rekonstrukce školní kuchyně. Nemalé prostředky byly vynaloženy i na úpravu podlahové krytiny v aule, v tělocvičně, na chodbách, v učebně fyziky a rovněž byla provedena rekonstrukce osvětlení ve třídách. Během letních prázdnin byla učebna výpočetní techniky přestěhována do větších prostor a  provedena nová elektroinstalace, abychom mohli učebnu vybavit dalšími počítači. Rekonstrukcí prošlo také zázemí u tělocvičny.

    Podporujeme mimoškolní zájmovou činnost dětí a každoročně na začátku školního roku dětem nabízíme škálu zájmových kroužků, např. sportovní, výtvarný, výpočetní techniky, fotbal, florbal, hru na zobcovou flétnu, zájmovou angličtinu a keramický kroužek.

    Od školního roku 1998 - 99 se každoročně účastníme soutěže o titul „Zelená škola“, vyhlašované Centrem ochránců přírody Tilia Ústí nad Labem a Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem. V roce 2000 jsme se v této soutěži umístili na 3. místě, v roce 2001 na 2. místě.

    Zapojujeme se do mezinárodních projektů, abychom co nejvíce podpořili motivaci žáků pro výuku cizích jazyků.

 

NAHORU TISK

 Informace o projektu
Vytvořeno v rámci projektu č. CZ.1.07/1.1.13/22.0029
Otevřená škola - Moderní, atraktivní, komunikativní
Realizátor projektu